Φοίβος Πιομπίνος

04/12/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Αγαθοκλής της Βακτριανής;

      ΄Ενας από τους διάσημους άντρες της αρχαιότητας που έφεραν  το όνομα Αγαθοκλής ήταν και ο έλληνας ηγεμόνας του βασιλείου της Βακτριανής από το 167 μέχρι το 165 π.Χ. Το Ελληνοβακτριανό βασίλειο (250-125 π.Χ.) υπήρξε μαζί με το μετέπειτα Ινδοελληνικό, το οποίο άντεξε μέχρι το 10 μ.Χ.,  το ανατολικότερο σημείο του Ελληνιστικού κόσμου και περιελάμβανε την περιοχή της Βακτριανής και της Σογδιανής στην Κεντρική Ασία από το 250 ώς το 125 π.Χ. Το κέντρο του ήταν στις περιοχές βορείως του Αφγανιστάν. Ο Αγαθοκλής έκανε πρωτεύουσά του  τα Τάξιλα, σήμερα στο Πακιστάν. Σώζονται κάλλιστα τετράδραχμα και άλλα χάλκινα νομίσματα του βασιλιά τούτου. Οι επιγραφές των νομισμάτων είναι σε διπλή γλώσσα, τα ελληνικά και την τοπική διάλεκτο, και φέρουν απεικονίσεις του ιδίου και των προκατόχων του όπως  λόγου χάριν του Διοδότου Α’ του Σωτήρος (239/238-228 π.Χ.) και του Ευθυδήμου Α’ (225-195 π.Χ.).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com