Φοίβος Πιομπίνος

26/7/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΟΒ’): πώς ο άργυρος έγινε ασήμι;

Η λέξη ασήμι (= α στερ. + σήμα) προέρχεται από την έκφραση άσημος άργυρος, που σημαίνει άργυρος χωρίς επίσημη σφραγίδα, ασφράγιστος, όχι πολύ καθαρός, άργυρος δηλαδή που δεν προσφέρεται δηλαδή  για την κοπή νομισμάτων, αλλά μόνο για την κατασκευή πολυτελών σκευών. Με τον καιρό, από το άσημος άργυρος ξέπεσε το ουσιαστικό και το επίθετο έγινε ουσιαστικό, όπως λόγου χάριν και στην έκφραση ύδωρ νεαρόν. Η λέξη άργυρος εξάλλου περιέχει το αρχαιοελληνικό επίθετο αργός με τη σημασία του λευκού, του στιλπνού, του λαμπερού. Από τη λέξη άργυρος προήλθε η λατινική argentum, και από αυτήν η αντίστοιχη λέξη σε πολλές ευρωπαϊκές λέξεις. Ειδικότερα σε 14 τουλάχιστον γλώσσες οι λέξεις άργυρος και χρήμα συμπίπτουν. ΄Ομως και στην ελληνική γλώσσα τα χρήματα ονομάζονται αργύρια (βλ. τα ευαγγελικά 30 αργύρια της προδοσίας του Ιούδα). Το επίθετο αργός το συναντάμε σε σύνθετες λέξεις όπως π.χ. αργυραμοιβός, εξαργυρώνω, φιλάργυρος κ.λπ.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com