Φοίβος Πιομπίνος

23/10/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΠ’): η σημασία των λέξεων έννοια, νόημα, σημασία

   Οι τρεις ως άνω λέξεις, φαινομενικά παραπλήσιες νοηματικά, διαφέρουν ωστόσο μεταξύ τους σημασιολογικά. Αντιπαρερχόμενοι την ουσιαστική σημασιολογική ανάλυση των λέξεων αυτών,  αναφέρουμε συνοπτικά, απλούστερα και πιο εύληπτα πως, γλωσσολογικά, πρέπει να αποφεύγουμε να μιλούμε για την έννοια ή το νόημα μιας λέξης. Μιλούμε για τη σημασία μιας λέξης και για το νόημα μιας πρότασης (π.χ. ενώ γνωρίζω τη σημασία κάθε λέξης στην πρόταση, δεν καταλαβαίνω το νόημά της), όπως μπορούμε γενικά να μιλούμε για την έννοια της φιλίας ή την έννοια του καλού.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com