Φοίβος Πιομπίνος

22/4/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΚΕ’): τα ρήματα πραγματεύομαι και διαπραγματεύομαι

΄Ενα συνηθέστατο λάθος στον προφορικό λόγο είναι να συγχέει κανείς το ρήμα πραγματεύομαι με το ρήμα διαπραγματεύομαι.

Το ρήμα πραγματεύομαι (με αιτιατική ή περί + γενική)σημαίνει διεξέρχομαι ένα θέμα αναλυτικά, το αναλύω, το μελετώ, το εξετάζω εις βάθος και σε όλες τις πυθανές πτυχές και εφαρμογές του (π.χ. στη σημερινή εκπομπή μας θα πραγματευθούμε το καυτό θέμα της μετανάστευσης / το δοκίμιο πραγματεύεται διεξοδικά περί του θέματος της εφηβικής βίας).

Το ρήμα διαπραγματεύομαι (+ αιτιατική) σημαίνει διεξάγω συνομιλίες για τη διεκπεραίωση ενός θέματος ή για την επίλυση ενός προβλήματος, μιας διαφοράς (π.χ. το κράτος διαπραγματεύθηκε επιτυχώς την πώληση του σιδηροδρομικού δικτύου / η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους τρομοκράτες  για την απελευθέρωση των ομήρων).

Επομένως, και τα παράγωγα των ως άνω ρημάτων διαφέρουν μεταξύ τους. Η πραγμάτευση διαφέρει από τη διαπραγμάτευση (πβ. και διαπραγματεύσιμος, διαπραγματευτής, διαπραγματευτικός).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com