Φοίβος Πιομπίνος

26/7/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΛΓ): τα επίθετα διεθνής και παγκόσμιος

     Το επίθετο διεθνής, -ής, -ές χαρακτηρίζει εκείνον που αναφέρεται σε περισσότερες από μία χώρες ή στο σύνολο των εθνών (π.χ. διεθνής διαγωνισμός / Τύπος / προσανατολισμός, διεθνής αναγνώριση, / απομόνωση / δύναμη / επιτροπεία / κατακραυγή / κοινή γνώμη / κοινότητα / νομιμότητα / σταυροφορία / σύμβαση, διεθνές δίκαιο / εμπόριο / προσκήνιο / συνέδριο / φεστιβάλ, διεθνείς παρατηρητές, διεθνείς σχέσεις / εξελίξεις / πτήσεις, διεθνή θέματα / σύνορα).

Το επίθετο παγκόσμιος, -α, -ο είναι ευρύτερος όρος από το επίθετο διεθνής και αναφέρεται σε εκείνον που σχετίζεται με ολόκληρο τον κόσμο, με κάθε έθνος, με κάθε κράτος της Γης (π.χ. παγκόσμια αγορά / ακτινοβολία / αποδοχή / ασφάλεια / ειρήνη / σύρραξη / ύφεση, παγκόσμιο ενδιαφέρον / πρόβλημα, παγκόσμιες εξελίξεις). Βάσει των ανωτέρω, η αγγλική γλώσσα είναι διεθνής, αφού μιλιέται από πάρα πολλά έθνη, αλλά δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε παγκόσμια, γιατί δεν μιλιέται από όλα τα έθνη.

 

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com