Φοίβος Πιομπίνος

03/12/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΜΣΤ’): πώς ο ιχθύς έγινε ψάρι

    Η λέξη ψάρι προέρχεται από το αρχαίο οψάριον, υποκοριστικό του όψον, που σημαίνει μαγειρεμένο φαγητό, ό,τι τρώγεται μαζί με ψωμί. Στη μεταγενέστερη αττική διάλεκτο η λέξη είχε ήδη τη σημασία ψάρι που αρχικώς αναφερόταν μόνο στο μαγειρεμένο ψάρι.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com