Φοίβος Πιομπίνος

16/11/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΠΒ’): η χρήση των λέξεων ημερομηνία και χρονολογία

Η ημερομηνία αναφέρεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσδιορισμένη ως προς την ημέρα  του μήνα, κατά την οποία συνέβη ή θα συμβεί κάποιο  γεγονός   (π.χ. ποια ημερομηνία γεννήθηκες; / δεν ορίστηκε ακόμη η άκριβής ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών).

Η χρονολογία αναφέρεται:  1. στον προσδιορισμό της διαδοχής των γεγονότων μέσα στο χρόνο με βάση το χρονικό σημείο, κατά το οποίο έγινε ένα άλλο σημαντικό γεγονός (π.χ. αφετηρία της μουσουλμανικής χρονολογίας είναι η φυγή του Μωάμεθ στη Μεδίνα)  2α. στον προσδιορισμό της ημέρας, του μήνα και του χρόνου, όπου συμβαίνει ένα γεγονός (π.χ. δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονολογία της γέννησης και του θανάτου πολλών αρχαίων συγγραφέων) 2β. στην αναγραφή σε ένα έγγραφο του έτους και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτό συντάχθηκε (π.χ. λείπει από τη διαθήκη η χρονολογία σύνταξής της).

Προσοχή! Σχετικά με τις ημερομηνίες οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, όταν αναφερόμαστε στους μήνες με την επίσημη ονομασία τους, αυτή ακολουθεί αμέσως τον αριθμό της ημέρας (π.χ. 2 Ιανουαρίου), ενώ, όταν αναφέρουμε τους μήνες με τον δημοτικιστικό όρο τους, αυτός έπεται του αρσενικού άρθρου στη γενική πτώση (π.χ. 2 του Γενάρη). Οπότε  λέμε  3 Φεβρουαρίου αλλά 3 του Φλεβάρη, 20 Μαρτίου αλλά 20 του Μάρτη,5 Απριλίου αλλά 5 του Απρίλη, 10 Μαϊου αλλά 10 του Μάη και ούτω καθ’ εξής.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com