Φοίβος Πιομπίνος

01/9/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΝΕ’): οι ομόηχες λέξεις «μοιχός» και «μυχός»

    Η λέξη μοιχός σημαίνει τον έγγαμο άνδρα που συνάπτει εξωσυζυγική σχέση.

Η λέξη μυχός σημαίνει το βαθύτερο σημείο, το εσώτατο μέρος (π.χ. ο μυχός του κόλπου / του λιμανιού).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com