Φοίβος Πιομπίνος

02/2/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΞΗ’): οι ομόηχες λέξεις «ρήμα» και «ρίμα»

Η λέξη ρήμα σημαίνει το κλιτό εκείνο μέρος του λόγου που αποτελεί το κύριο συστατικό του κατηγορήματος και δηλώνει πως το υποκείμενο ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Συχνά διαφοροποιείται μορφολογικά, π.χ. κατά τον χρόνο, το ποιόν ενεργείας, τη φωνή, τη διάθεση ή τη συμφωνία του με το υποκείμενο ή το αντικείμενό του.

      Η λέξη ρίμα (από την ιταλική rima) σημαίνει την ομοιοκαταληξία., δηλαδή την επανάληψη της ίδιας κατάληξης στις τονιζόμενες και γενικότερα στις συλλαβές των τελευταίων λέξεων δύο ή περισσότερων στίχων έμμετρου κειμένου έτσι ώστε να δημιουργείται ηχητική ανταπόκριση.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com