Φοίβος Πιομπίνος

15/12/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΞΔ’): οι ομόηχες λέξεις «κόλλημα» και «κώλυμα»

Η λέξη κόλλημα αναφέρεται: 1. στην κόλληση, στην ένωση δηλαδή δύο αντικειμένων ή τη σταθερή προσαρμογή ενός αντικειμένου πάνω σε άλλο με τη χρήση κόλλας, κολλώδους ουσίας ή άλλης τεχνικής (λ.χ. ηλεκτροκόλληση) 2. στην  επίμονη και φορτική προσκόλληση κάποιου σε άλλους, στην ενοχλητική προσπάθεια κάποιου να βρίσκεται συνεχώς μαζί με κάποιον ή κάποιους  3. στην εμμονή κάποιου σε κάτι (π.χ. ο αδελφός μου έχει κόλλημα με τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας) 4. στην ερωτική προσέγγιση, το φλερτάρισμα.

Η λέξη κώλυμα αναφέρεται σε αυτό που εμποδίζει πρεοσωρινώς ή οριστικώς την εκτέλεση έργου, τη διεξαγωγή δραστηριότητας ή οποιαδήποτε πράξη (π.χ. δεν μετέσχε στη συνεδρίαση λόγω προσωπικής  φύσεως κωλύματος  / ματαιώθηκε η πτήση λόγω μηχανικού κωλύματος / ένα έκτακτο υπηρεσιακό κώλυμα ματαίωσε το ταξίδι του υπουργού στο εξωτερικό).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com