Φοίβος Πιομπίνος

14/3/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποια ήταν η Αγαθοδίκη;

Η Αγαθοδίκη (355-280 π.Χ.), για την οποία μάς έδωσε πληροφορίες ο ρωμαίος γραμματικός και διευθυντής της Παλατινής Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας Γάιος Ιούλιος Υγίνος (Α’ π.Χ. αι.), φέρεται ως η πρώτη καταγεγραμμένη στην παγκόσμια ιστορία γυναίκα που άσκησε επίσημα το επάγγελμα της μαίας στην Αθήνα του Δ’ π.Χ. αιώνα. Φοίτησε πλησίον του  Ηρόφιλου του Χαλκηδόνιου, που υπήρξε από τους πρώτους ανατόμους της ιστορίας. Τα χρόνια εκείνα απαγορευόταν η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στους δούλους και στις γυναίκες, έστω και ελεύθερες. Η Αγαθοδίκη, ντυμένη ανδρικά, πήγαινε να εξετάσει τις γυναίκες, στις οποίες αποκάλυπτε τη γυναικεία φύση της ώστε οι γυναίκες να την εμπιστεύονται περισσότερο από τους άντρες ιατρούς. ΄Ετσι, απέκτησε μεγάλη γυναικεία πελατεία. Τούτο κίνησε την αντιζηλία των αρρένων συναδέλφων τη, οι οποίοι, αγνοώντας πως ήταν γυναίκα, την κατηγόρησαν υποστηρίζοντας πως η φήμη της οφειλόταν σε αθέμιτες σχέσεις που συνήθιζε να συνάπτει με τις πελάτιδές της. Προκειμένου να αποφύγει η Αγαθοδίκη την εναντίον της κατηγορία, αναγκάστηκε να αποκαλύψει το φύλο της, οπότε κατηγορήθηκε ως παραβάτης των κειμένων νόμων. Τότε επακολούθησε δεύτερη δίκη της. ΄Ομως παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο πάμπολλοι υπερασπιστές της, κυρίως γυναίκες που είχαν δεχθεί τις ιατρικές φροντίδες της, οπότε η Αγαθοδίκη κέρδισε τη δίκη. ΄Εκτοτε αναθεωρήθηκε η νομοθεσία και επιτρεπόταν πλέον στις γυναίκες της αρχαίας Αθήνας να σπουδάζουν και να ασκούν την ιατρική.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com