Φοίβος Πιομπίνος

24/6/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Χατζη-Παναγιώτης Ασσερής;

Ο ξενητεμένος στο Κερτς της Κριμαίας Χατζη-Παναγιώτης Ασσερής χρηματοδότησε το 1905 την ανέγερση στο Σταυρίν του Πόντου ευρύχωρου επταταξίου σχολείου και διώροφου ξενώνα για τους δασκάλους.Το Σταυρίν ή Σταυρί ή Σταυρίον ήταν μία ιστορική κωμόπολη των κρυπτοχριστιανών της Χαλδίας, η οποία ανήκε στη διοίκηση Αργυρουπόλεως. Η Ασσέρειος Κεντρική Σχολή λειτούργησε κανονικά ώς το 1914.

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com