Φοίβος Πιομπίνος

Περί της Γεδρωσίας

Περί της Γεδρωσίας

31/10/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Μία άλλη από  τις χώρες, οι οποίες αναφέρονται στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι η Γεδρωσία. Αυτή εκτεινόταν μεταξύ της…


Περί της Κομμαγηνής

Περί της Κομμαγηνής

24/10/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Μια από τις χώρες  της αλεξανδρινής εποχής, για την οποία γίνεται λόγος στην εξιστόρηση της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν…


Η ΖΩΗ

Η ΖΩΗ

17/10/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Η Ζωή ταυτίζεται με την ΄Υπαρξη· και όπως είναι αδιανόητο η ΄Υπαρξη να έχει τέλος, γιατί τότε δεν θα ήταν…


Η αναζήτηση του Θείου

Η αναζήτηση του Θείου

15/10/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Με αφήνει πάντοτε κατάπληκτο η αναζήτηση του Θείου από κάποιους σούπερ διανοούμενους ή γνωστούς επιστήμονες, οι οποίοι συγγράφουν [αλήθεια έχουν…


Περί της Σογδιανής

Περί της Σογδιανής

02/10/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ακολουθώντας  την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλησα να δω σε ποιους σημερινούς τόπους αντιστοιχεί η Σογδιανή. Η Σογδιανή, που παλαιότερα…


Περί του σταυρού

Περί του σταυρού

20/9/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Πάντοτε μού κάνει δυσάρεστη εντύπωση η έμφαση που δίνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο σταυρικό μαρτύριο του Χριστού, σε αντίθεση προς…


Γλωσσικά τινα (ΡΠΘ΄)

Γλωσσικά τινα (ΡΠΘ΄)

15/9/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΡΠΘ΄) Με αυτό το σημείωμα θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ως εξής στα Ελληνικά κάποιους πολυχρησιμοποιημένους αγγλικούς όρους της…