Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (Δ’)

Γλωσσικά τινα (Δ’)

25/7/2013 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Έχει  πια ως φαίνεται καθιερωθεί από τους πάσης φύσεως εκφωνητές αλλά και τους γραφιάδες να τονίζουν ανεξαίρετα στην  προπαραλήγουσα κάποιες…