Φοίβος Πιομπίνος

22/9/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΟΕ’): το ρήμα αγγέλλω

Το ρήμα αγγέλλω  και τα παράγωγά του (αναγγέλλω-προαναγγέλλω, απαγγέλλω, εξαγγέλλω-προεξαγγέλλω, επαγγέλλομαι, καταγγέλλω-αντικαταγγέλλω παραγγέλλω-αντιπαραγγέλλω, προαγγέλλω-προαναγγέλλω) γράφονται με διπλό λ (-λλ-) μόνο στους χρόνους του ενεστώτα και του παρατατικού του ρήματος: π.χ. παραγγέλλω, παρήγγελλα, θα παραγγέλλεται, παραγγελλόταν. ΄Ολοι οι άλλοι χρόνοι (παρήγγειλα, θα παραγγείλω, έχω παραγγείλει) γράφονται με ένα –λ-. Επίσης όλα  τα ομόρριζα του εν λόγω ρήματος γράφονται με ένα –λ-: αγγελία, αγγελικός, άγγελος, αναγγελία, απαγγελία, αρχάγγελος, εισαγγελία, εξαγγελία, καταγγελία, παραγγελία, προαγγελία, προαναγγελία κ.λπ.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com