Μαρία Παπαϊωάννου

317 Αποτελέσματα / Σελίδα 36 από 36

Background

Μαρία Παπαϊωάννου

Χριστός Ανέστη!

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα! Είπωμεν αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς! Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν! Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος! Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήσονται οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν! Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια. Εορταζέτω γουν πάσα κτίσις την έγερσιν Χριστού […]

today30 Ιουλίου, 2013

Μαρία Παπαϊωάννου

Ένας ήταν ο Μάγκας της ιστορίας: ο Χριστός!

Χριστός: αυτός που είναι, που ήταν και που πάντοτε έρχεται κρατώντας το ΟΛΟΝ, την πλήρη αλήθεια! Πολλές χαρισματικές και γοητευτικές προσωπικότητες πέρασαν από την ιστορία. Πολλοί χαρισματικοί και γοητευτικοί διανοητές και «δάσκαλοι» βρίσκονται και σήμερα ανάμεσα μας. Το ζήτημα, το μέγα ζητούμενο, παραμένει ένα: μεταφέρουν μεταμορφωτική δύναμη; Έχουν την ιαματική δύναμη της ισχύος του Πνεύματος που  μεταβάλλει τον κόσμο; Κρατούν την αλήθεια που απαντά σε όλα τα ερωτήματα; Οι μισές […]

today30 Ιουλίου, 2013

[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%