Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΟΕ’): το ρήμα αγγέλλω

Ορθογραφικά (ΟΕ’): το ρήμα αγγέλλω

22/9/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Το ρήμα αγγέλλω  και τα παράγωγά του (αναγγέλλω-προαναγγέλλω, απαγγέλλω, εξαγγέλλω-προεξαγγέλλω, επαγγέλλομαι, καταγγέλλω-αντικαταγγέλλω παραγγέλλω-αντιπαραγγέλλω, προαγγέλλω-προαναγγέλλω) γράφονται με διπλό λ (-λλ-) μόνο…


Περί ηλικίας

Περί ηλικίας

16/8/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

 Στον Πνευματικό Κόσμο δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος. Επομένως,  όπως λέει ο φίλτατος Στέλιος, όλοι όσοι ζούν συγχρόνως, έχουν…


Περί διαζυγίου

Περί διαζυγίου

25/7/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

      Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία απαγορεύει το διαζύγιο σε όσους έχουν συνάψει θρησκευτικό γάμο, εν αντιθέσει προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, η…


Περί της Αγιάς Σοφιάς

Περί της Αγιάς Σοφιάς

20/7/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

       Πολύς θόρυβος -και δικαίως- γίνεται τελευταία για τη μετατροπή του καθεδρικού ναού της Κωνσταντινούπολης, του αφιερωμένου στη Σοφία του…


Περί αναστολών

Περί αναστολών

19/7/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Αναστολές είναι, σύμφωνα με την ψυχολογία, η κατάσταση εκείνη κατά την οποία παρεμποδίζεται από ψυχολογικά αίτια η εκδήλωση λειτουργίας ή…