Στέλιος Νικολαΐδης

Τα Ονόματα των Ολύμπιων θεών, η «Κρυφή» Ετυμολογία τους και η ψυχολογική αντιστοιχία που φανερώνει την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου

Τα Ονόματα των Ολύμπιων θεών, η «Κρυφή» Ετυμολογία τους και η ψυχολογική αντιστοιχία που φανερώνει την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου

Μία από τις ερμηνείες των θεών είναι μια υπέρτατη γνώση για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος… πέρα από πολλές…