Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΡΙ’): τα λόγια επίθετα σε –ων, -ων, -ον

Γλωσσικά τινα (ΡΙ’): τα λόγια επίθετα σε –ων, -ων, -ον

02/8/2013 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Σημαντικός αριθμός λογίων επιθέτων (π.χ. αγνώμων, αιθεροβάμων, ατέρμων, αφρων, βασιλόφρων, δεισιδαίμων, εθνικόφρων, ειδήμων, ευγνώμων, ευδαίμων, ισχυρογνώμων, μείζων, μετριόφρων, νοήμων, νομιμόφρων,…