Φοίβος Πιομπίνος

16/5/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΚΣΤ’): τα ρήματα ανακύπτω, ανθίζω, αποθαρρύνομαι και αποκόβω.

Το ρήμα ανακύπτω χρησιμοποιείται κυρίως στο γ’ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού με την έννοια του εμφανίζεται, προκύπτει (κατά τη συζήτηση ανέκυψαν νέα προβλήματα / κάθε φορά ανακύπτει το ίδιο πρόβλημα).

Το ρήμα ανθίζω συναντάται στα ρεμπέτικα τραγούδια με τον παθητικό τύπο ανθίζομαι που σημαίνει αντιλαμβάνομαικαταλαβαίνω, μυρίζομαι, «παίρνω μυρωδιά» κάτι που υποκρύπτεται (τα παραμύθια σου τ’ ανθίστηκα πια τώρα).

Στο ρήμα αποθαρρύνομαι η μετοχή αποθαρρημένος γράφεται με η γιατί προέρχεται από το ρήμα θαρρώ.

Το ρήμα αποκόβω (με αόριστο απόκοψα) έχει τη σημασία για μια μητέρα ότι παύει να θηλάζει το βρέφος της.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com