Φοίβος Πιομπίνος

15/10/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά τινα (Ξ’): οι ομόηχες λέξεις «κλήμα» και «κλίμα»

Η λέξη κλήμα σημαίνει: 1. καθένα από τα κλαδιά του αμπελιού, οι κληματόβεργες 2. το φυτό του αμπελιού (π.χ. αυτό το κλήμα παράγει κόκκινα σταφύλια).

Η λέξη κλίμα σημαίνει: 1. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των μετεωρολογικών φαινομένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου σε συγκεκριμένη περιοχή , χαρακτηρίζοντας τόσο τη μέση κατάσταση της ατμόσφαιρας  όσο και την ένταση των μεταβολών της (π.χ. μεσογειακό / ηπειρωτικό/ ωκεάνιο / νησιωτικό / ορεινό / παράκτιο / υποτροπικό κλίμα) 2. το σύνολο των συνθηκών που επικρατούν σε συγκεκριμένο χώρο, τομέα δράσης, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών (π.χ. το δυσμενές  οικονομικό κλίμα της χώρας δεν ευνοεί τις επενδύσεις / είναι βαρύ το κλίμα στις σχέσεις του Ισραήλ με το Ιράν) 3. ΕΚΚΛΗΣ. μεγάλη περιφέρεια, που αποτελεί ξεχωριστή εκκλησιαστική διοίκηση (π.χ. το κλίμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com