Φοίβος Πιομπίνος

03/2/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποια ήταν η Αικατερίνη Βιαγκίνη;

        Στην Ελλάδα, μέχρι το 1860 οπότε ανέβηκαν επαγγελματίες γυναίκες στο θεατρικό σανίδι, απαγορευόταν στις γυναίκες να παίζουν στο θέατρο. Ωστόσο στα Επτάνησα, όπου τα ήθη ήταν πιο προοδευτικά από την υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα λόγω της πολυετούς ενετικής κυριαρχίας,    εντοπίζεται από τους ιστορικούς του νεοελληνικού θεάτρου η πρώτη ερασιτέχνιδα ηθοποιός. Ονομαζόταν Αικατερίνη Βιαγκίνη και το 1817, στη Ζάκυνθο, έλαβε  δημοσίως μέρος σε ερασιτεχνικές παραστάσεις ιταλικών μελοδραμάτων του Φιλοδραματικού Συλλόγου Ζακύνθου. Αυτά είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε για την εν λόγω πρωτοπόρο της θεατρικής ζωής στη χώρα μας.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com