Μαρία Παπαϊωάννου

317 Αποτελέσματα / Σελίδα 2 από 36

Background

Στέλιος Νικολαΐδης

Ελλάδα, Ορθοδοξία, Οικογένεια, και αγάπη για την Πατρίδα

Η Ελλάδα, με τον πλούσιο πολιτισμό της, βασικές αξίες όπως η Ορθοδοξία, η Οικογένεια, και η αγάπη για την Πατρίδα, αποτελεί ένα πανέμορφο πεδίο όπου αυτές οι αξίες διαμορφώνουν την κοινωνία. Η Ορθοδοξία, η Οικογένεια, και η Αγάπη για την Πατρίδα αποτελούν τα θεμέλια για μια ομορφότερη κοινωνία στην Ελλάδα. Η Ορθοδοξία ως Ηθικός Πυλώνας Η Ορθοδοξία, ως κυρίαρχη θρησκεία στην Ελλάδα, προσφέρει έναν ηθικό πλούτο που ενισχύει τη συνοχή […]

today12 Μαρτίου, 2024

Στέλιος Νικολαΐδης

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑΝ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ! Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για τον Χριστό, την ενανθρώπισή του, τον ρόλο της Παναγίας για την σωτηρία του ανθρώπου και τον αγώνα του για την ένωση με τον Θεό και την βοήθεια που ζητάει […]

today12 Μαρτίου, 2024 1

Στέλιος Νικολαΐδης

Ας προσευχόμαστε καθημερινά στο όνομα του Ζώντος Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, ΣΕΙΣΜΟΥ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου, ὑπὲρ τὸν ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλακτον, γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον, τὴν καθ' ἡμῶν κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.

today4 Μαρτίου, 2024 1

Στέλιος Νικολαΐδης

Με προσευχή στην Μητέρα μας, μας ευλογεί και μας συγχωρεί ο Θεός…

Και συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν Σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο, καί ίστατο, κραυγάζων πρός Αυτήν τοιαύτα· Χαίρε, δι' ης η χαρά εκλάμψει· χαίρε, δι' ης η αρά εκλείψει. Χαίρε, του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις· χαίρε, των δακρύων της Εύας η λύτρωσις. Χαίρε, ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς· χαίρε, βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίς. Χαίρε, ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα· χαίρε, ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα. Χαίρε, αστήρ εμφαίνων τον Ήλιον· χαίρε, γαστήρ […]

today28 Φεβρουαρίου, 2024

Μαρία Παπαϊωάννου

Το όραμα του Ι. Καποδίστρια για την Ελλάδα

«Πρέπει η Ελλάς να κηρυχθεί ομοφώνως δια των Μεγάλων Δυνάμεων χώρα αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο εις τας Επιστήμας και την διαφώτιση του ανθρώπινου γένους, το έδαφος της να κηρυχθεί εκ των έξω απρόσβλητο, εσωτερικά δε να κρατηθεί μακράν πάσης ξένης αναμίξεως… Τέλος οφείλει η Ελλάς να κηρυχθεί δια όλη την ανθρωπότητα κράτος Ιερόν, κέντρο εκπαιδεύσεως όλων των Εθνών!»

today8 Φεβρουαρίου, 2024

Μαρία Παπαϊωάννου

Δυο τα Μεγάλα ψέματα τους! Η απόκρυψη του Έλληνα Χριστού και η πατριαρχία!

Το παιδί ανήκει στην Μητέρα διακήρυξε στις αρχές του αιώνα η Αρχαία Ιερή Σχολή! Κατά το πρότυπο της Παναγίας! Και επιβεβαίωσε ο Αρχάγγελος! Η αποΙεροποίηση της γυναίκας είναι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού!

today8 Φεβρουαρίου, 2024

Μαρία Παπαϊωάννου

Από ποια ηλικία το παιδί μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του και γενικά να επιλέξει σχετικά με ό,τι έχει σχέση με το σεξ;

Κατ’ αρχάς μέχρι τα 33 χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου! Δεν είναι πλήρης ο άνθρωπος! Ζούμε σε μια κοινωνία που οι δαιμονιώδεις είναι πλειοψηφία! Χιλιάδες οι εκτρώσεις κάτω από 18 χρονών! Σακατεύονται οι γυναίκες! Επίσης, ο οργασμός της γυναίκας είναι πιο πολύπλοκος, οπότε απλά σε αυτές τις ηλικίες γίνεται λεκάνη των ανδρών! Και το αυτονόητο: η φύση δείχνει τα δυο φύλα και την διαιώνηση της ζωής […]

today8 Φεβρουαρίου, 2024

Μαρία Παπαϊωάννου

Ο ύμνος της αγάπης Να ξεπλύνουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο στα αμόλυντα, κρυστάλλινα νερά της! Εάν προς γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων και αγάπη δεν έχω, έχω γίνει χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζον. Και εάν έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω τα μυστήρια όλα και όλη την γνώση, και εάν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ όρη, και αγάπη δεν έχω δεν είμαι τίποτα. Και εάν […]

today8 Φεβρουαρίου, 2024

[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%