Φοίβος Πιομπίνος

15/9/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΡΠΘ΄)

Γλωσσικά τινα (ΡΠΘ΄)

Με αυτό το σημείωμα θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε ως εξής στα Ελληνικά κάποιους πολυχρησιμοποιημένους αγγλικούς όρους της σύγχρονης τεχνολογίας:
access = πρόσβαση
application = εφαρμογή
backup = εφεδρικό αντίγραφο
blog = ιστοημερολόγιο
data = δεδομένα
delete = διαγραφή
digital = ψηφιακό
driver = οδηγός
file = αρχείο
fractal = μορφοκλάσμα
hard disk = σκληρός δίσκος
interactive = διαδραστικός, αλληλεπιδραστικός
internet = διαδίκτυο
link = σύνδεσμος
memory = μνήμη
network = δίκτυο
pixel, δηλαδή το μικρότερο στοιχείο εικόνας που μπορεί να εμφανιστεί = εικονοστοιχείο
router = δρομολογητής
save = αποθήκευση
server = εξυπηρετητής ή ως διακομιστής
site, δηλαδή η διαδικτυακή τοποθεσία στην οποία αναρτώνται συνήθως συναφή αρχεία και έγγραφα =  ιστότοπος ή ιστόχωρος
software = λογισμικό
toner = γραφίτης
update = ενημερώνω, ενημέρωση

Φοίβος Ι. Πιομπίνος piombinos.com