Φοίβος Πιομπίνος

30/3/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Ανδρόνικος Κουνάδης;

     Ο Ανδρόνικος Κουνάδης υπήρξε ένας πατρινός, έμπορος στο επάγγελμα, λόγιος.  Στη Βενετία ήρθε σε επαφή με συνεργάτες του περίφημου τυπογράφου ΄Αλδου Μανούτιου (Aldus Pius Manutius, 1452-1515) και οργάνωσε και ίδρυσε εκεί το 1521 τον πρώτο εκδοτικό οίκο ελληνικών συμφερόντων, που εξειδικευόταν στην έκδοση λειτουργικών βιβλίων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας  καθώς και νεοελληνικά κείμενα στη δημώδη γλώσσα. Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά από τα κείμενα που εξέδωσε: 1) Παρακλητική, 1522 2) Ἀπολλώνιος, 1524 3) Πένθος θανάτου τοῦ Γούσιου Γλυκύ, 1524 4) Θησέως καὶ Αἰμιλίας γάμοι, 1529 5) Διδακτικοὶ λόγοι, 1543 6)  Ἂνθος χαρίτων, 1546 7) Τριώδιον, 1565 8) Ἂνθος τοῦ Καρτάνου, 1566 κ.ά.  

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com