Φοίβος Πιομπίνος

28/11/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (190): τα ρήματα υπογράφω, προσυπογράφω και συνυπογράφω

Το ρήμα υπογράφω σημαίνει βάζω την υπογραφή μου στο τέλος κειμένου ή σε ευδιάκριτο σημείο καλλιτεχνικού έργου, για να δηλώσω είτε ότι ανήκει σε μένα είτε ότι εγκρίνω το περιεχόμενό του (π.χ. υπογράφω μία αίτηση, μία επιταγή, μία δήλωση, ένα έγγραφο / υπογράφω με μπικ, με μολύβι, με το αίμα μου, με σταυρό, και με τα δύο χέρια).
Το ρήμα προσυπογράφω σημαίνει 1. υπογράφω από κοινού με άλλον ή με άλλους (π.χ. προσυπογράφω το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή) 2. δίνω την έγκρισή μου σε κάτι, αποδέχομαι κάτι (π.χ. δεν προσυπογράφω τέτοιου είδους ανατρεπτικές δράσεις).
Το ρήμα συνυπογράφω σημαίνει 1. υπογράφω μαζί με άλλους (π.χ. τριάντα διανοούμενοι της ελληνικής αριστεράς συνυπέγραψαν την αίτηση απονομής χάριτος του Ιρανού πολιτικού κρατουμένου) 2. αποδέχομαι, εγκρίνω κάτι που υποστηρίζει κάποιος άλλος, συμφωνώ με κάτι, συναινώ σε κάτι, συγκατατίθεμαι (π.χ. συνυπογράφω τις θέσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης).

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com