Φοίβος Πιομπίνος

13/2/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΞ’): το δέον

Το επίθετο δέον σημαίνει  το πρέπον, το σωστό, το προσήκον, το ορθό, το κατάλληλο, αυτό που ταιριάζει, που είναι αναγκαίο σε μια περίσταση ή επιβάλλεται από αυτή. Συνηθέστατα συναντούμε τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο κάποιων που, θέλοντας να λογίζονται δεινοί χειριστές της γλώσσας, καταλήγουν να  εκστομίζουν ελληνικούρες, την εσφαλμένη έκφραση υπέρ του δέοντος αντί του ορθού υπέρ το δέον ή πέρα(ν) του δέοντος, δηλαδή κάτι που είναι παραπάνω από το κανονικό, απ΄αυτό που πρέπει.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com