Φοίβος Πιομπίνος

04/3/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΙΑ΄): τα επίθετα αέρινος και αέριος

      Η λέξη αέρινος είναι η καθημερινή-λογοτεχνική λέξη που δηλώνει αυτόν ο οποίος αποτελείται από αέρα ή είναι σαν τον αέρα, μοιάζει να είναι φτιαγμένος από αέρα, που είναι εξαιρετικά λεπτός, ελαφρός, διαφανής, δροσερός (π.χ. ήταν τόσο αέρινη που έμοιαζε απόκοσμη, φορούσε ένα αέρινο φόρεμα).

     Η λέξη αέριος  είναι ο επιστημονικός-περιγραφικός όρος που δηλώνει την αεριώδη κατάσταση, που χαρακτηρίζει αυτόν που αποτελείται από αέρα (π.χ. αέριες μάζες), αυτόν που έχει τη φύση του αέρα  (π.χ. αέριο άζωτο, αέρια κατάσταση).

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com