Φοίβος Πιομπίνος

30/6/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΚΒ΄): η σημασία του ad hoc

Το λατινικόad hoc, που προφέρεταιαντ χοκ, σημαίνει στα Ελληνικά «για τον σκοπό αυτόν, για τον συγκεκριμένο και μόνο σκοπό, ειδικά γι΄αυτό» (π.χ. πρόκειται για ad hoc ερμηνεία, η οποία ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο θέμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα). Στην Αρχαιοελληνική μεταφράζεται «επί τούτῳ» (επί+δοτ). Εσφαλμένη είναι η φράση «επί τούτοις» που χρησιμοποιείται προς απόδοση του ad hoc, αφού το επί τούτοις σημαίνει επιπροσθέτως, επιπλέον, προς τούτοις. Εσφαλμένο είναι επίσης το συχνά εμφανιζόμενο στον καθημερινό λόγο «επί τούτου», το οποίο σημαίνει «επ΄αυτού» (π.χ. επί τουζητήματος τούτου έχω να παρατηρήσω τα εξής),  καθώς και η γραφή επί τούτο (επί+αιτ.).

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com