Φοίβος Πιομπίνος

21/4/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (290): η χρήση της αποστρόφου

      Η απόστροφος (‘) είναι το σημείο εκείνο που δηλώνει την απουσία φωνήεντος σε μια λέξη, το οποίο έχει σιγηθεί είτε στο τέλος (έκθλιψη) είτε στην αρχή της (αφαίρεση) π.χ. κατ’ έτος, αντ’ εμού, τ’ άφησες, τό ‘δωσε, τό ‘φτιαξε. Επομένως είναι λάθος η χρήση αποστρόφου, που παρατηρείται συχνά μετά την πρόθεση εξ, αφού στην περίπτωση αυτή δεν παραλείπεται κανένα φωνήεν από την εν λόγω πρόθεση (π.χ. εξ ακοής, εξ ανάγκης, εξ απίνης, εξ ολοκλήρου, εξ ουρανού).

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com