Φοίβος Πιομπίνος

06/8/2016 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΗ’): οι λέξεις «ατύχημα» και «δυστύχημα»

       Οι λέξεις ατύχημα και δυστύχημα είναι και οι δύο αρχαίες και συνδέονται βεβαίως με τη λέξη τύχη.

Η λέξη ατύχημα έχει στην Αρχαία και στη Νεοελληνική την ευρύτερη σημασία της «κακοτυχίας, ζημιάς, βλάβης ποικίλης αιτιολογίας». Συνήθως κάνουμε λόγο στο χώρο της  εργασίας για εργατικά ατυχήματα, στο δρόμο για τροχαία ατυχήματα κ.ά.

Η λέξη δυστύχημα στη μεν Αρχαία σήμαινε κυρίως την «ήττα στον πόλεμο», στη δε Νεοελληνική τείνει πάλι να περιοριστεί σε βλάβες (σωματικές, υλικές, θανάτου κ.λπ.) που προέρχονται κυρίως από τροχαία και άλλα ατυχήματα με μηχανικά μέσα.

Ως πρός τα τροχαία και τα αυτοκινητικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, η συνήθης σημασιολογική διαφορά  έγκειται στο ότι τα πρώτα δεν είναι πολύ σοβαρά (ζημιές, τραυματισμοί κ.λπ.) ενώ τα δεύτερα είναι θανατηφόρα (π.χ. κατά την τελευταία πασχαλινή οδική έξοδο των Αθηναίων σημειώθηκαν οκτώ θανατηφόρα αυτοκινητικά δυστυχήματα / χθες είχα ένα ατύχημα με τ’ αμάξι μου και τού έγδαρα το αριστερό φτερό).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com