Φοίβος Πιομπίνος

07/2/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΘ΄): η λήψη και η αντίληψη

      Δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας που είναι για να την προσκυνάει κανείς από θαυμασμό. Μέσα σε σχετικές σκέψεις, στάθηκα στην έννοια της λέξης λήψη, η οποία  με οδήγησε στη λέξη αντίληψη. Η αντίληψη είναι μία υπερτιμημένη, κατά την άποψή μου, από τις νοητικές (γνωστικές) λειτουργίες με την οποία ο άνθρωπος προσλαμβάνει και ερμηνεύει τα εξωτερικά ερεθίσματα,  είναι η ικανότητα να καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει γύρω του, να συλλαμβάνει στοιχεία της πραγματικότητας και να διαμορφώνει σαφή εικόνα για πρόσωπα και καταστάσεις. Όμως άλλα υπαινίσσεται η λέξη εφόσον σκύψουμε πάνω της και τη μελετήσουμε. Η αντίληψη, μάς το δηλώνει η λέξη, είναι μια λειτουργία ελλιπής αφού μπαίνει μπρος  αντί της λήψης. Επειδή δηλαδή δεν έχουμε άμεση, καθαρή, λαγαρή λήψη, αρκούμαστε αντ΄αυτής σε μία πιο περιορισμένη νοητική λειτουργία, την αντίληψη.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com