Φοίβος Πιομπίνος

29/12/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΓ΄): οι λέξεις κένωση και εκκένωση

     Πολλοί συγχέουν τη λέξη κένωση με τη λέξη εκκένωση μολονότι χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα ως συνώνυμες. Ωστόσο οι δύο αυτές λέξεις διαφέρουν πολύ στη σημασία τους.

      Η κένωση σημαίνει  1. το άδειασμα  2. ΘΕΟΛ. τη θεία συγκατάβαση για  τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού,   την απογύμνωση και άρνηση της δόξας που είχε ο Χριστός, προκειμένου να αποδεχθεί την ανθρώπινη φύση (ενσάρκωση) 3. (συνήθως στον πληθυντικό ) την αφόδευση, την αποβολή κοπράνων (π.χ. παίρνει υπακτικό φάρμακο που βοηθάει τις κενώσεις)

      Η εκκένωση σημαίνει 1. το άδειασμα χώρου, δοχείου κ.λπ., ώστε να μείνει άδειο (π.χ. γραφείο εκκενώσεως βόθρων / η εκκένωση της πισίνας θα διευκολύνει τον καθαρισμό της) 2. την εγκατάλειψη περιοχής, κτιρίου κ.λπ. κυρίως για λόγους στρατηγικής ασφάλειας (π.χ. διατάχθηκε η εκκένωση του υπουργείου ύστερα από το προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού) 3. ΦΥΣ την ξαφνική διέλευση ηλεκτρικού φορτίου από ένα αγώγιμο σώμα σε άλλο, όταν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά δυναμικά  ΦΡ (α) η ατμοσφαιρική εκκένωση σημαίνει τη διέλευση ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ δύο περιοχών της ατμόσφαιρας με διαφορετικό δυναμικό, γενικότερα μεταξύ δύο νεφών και εδάφους (β) η λυχνία εκκενώσεως είναι ένας λαμπτήρας από διαφανές περίβλημα με αέριο στο εσωτερικό του, το οποίο υπό την επίδραση τάσεως ιοντίζεται και φωτοβολεί.

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com