Φοίβος Πιομπίνος

12/6/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΙΗ΄): οι ομόηχες λέξεις αίνεσις και ένεση

Η λέξη αίνεσις προέρχεται από το συνηρημένο ρήμα αιν-έω, αινώ (=επαινώ, εγκωμιάζω, υμνώ, εξυμνώ) και σημαίνει τον έπαινο, την εξύμνηση, τη δοξολογία.

     Η λέξη ένεση 1. ΙΑΤΡ την έγχυση θεραπευτικού ή άλλου υγρού στον οργανισμό με ειδική συσκευή, σύριγγα ή ειδικό πιστόλι (π.χ. υποδόριος / ενδομυϊκή / ενδοφλέβια ένεση) 2. (συνεκδ.) η σύριγγα (π.χ. στο πεζοδρόμιο έβλεπες πεταμένες ενέσεις) 3. (συνεκδ.) το ίδιο το φαρμακευτικό υγρό που εισάγεται στον οργανισμό  (π.χ. ο γιατρός τού έγραψε ενέσεις για την καρδιά) 4. οτιδήποτε παρέχει ψυχολογική βοήθεια (π.χ. η κυβέρνηση προέβη σε ισχυρές ενέσεις προς την οικονομία της χώρας) 5. ένεση τσιμέντου το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στη στερέωση τοίχων ή εδαφών με την εισαγωγή υπό πίεση στο εσωτερικό τους μάζας ρευστού τσιμεντοκονιάματος  ή τσιμέντου σε σκόνη, δηλαδή τσιμεντένεση.

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com