Φοίβος Πιομπίνος

22/10/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΜΑ’): τα ρήματα πατιέμαι, περιβάλλω, περιέχομαι, περισσεύω, περπατάω, πιέζομαι, πλειοψηφώ και πλέω

      Οι λόγιες μετοχές του ρήματος πατούμαι, λόγιας μορφής του ρήματος πατιέμαι, απαντώνται ως ουσιαστικό (τα πατούμενα αντί τα παπούτσια) και ως επίθετο με την έννοια του συνηθισμένου τρόπου ενέργειας (π.χ. ακολουθεί την πεπατημένη και δεν του αρέσουν οι πρωτοτυπίες και το ρίσκο).

Η λόγια μετοχή ενεστώτα του ρήματος περιβάλλω απαντάται ως επίθετο (π.χ. ο περιβάλλων χώρος ενός κτιρίου) ή ως ουσιαστικό (π.χ. η γιαγιά μου έχει χάσει την επαφή με το περιβάλλον / η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι η σοβαρότερη απειλή κατά της ανθρωπότητας).

Η μετοχή ενεστώτα του ρήματος περιέχομαι απαντάται κυρίως στο ουδέτερο γένος ως ουσιαστικό (π.χ. άδειασε το περιεχόμενο της τσέπης του στο τραπέζι / ψάχνω στα περιεχόμενα το κεφάλαιο που με ενδιαφέρει).

Το ρήμα περισσεύω εμφανίζεται στην παθητική φωνή μόνο στη μετοχή περισσευούμενα.

Η παθητικής φωνής μετοχή περπατημένος του ενεργητικής φωνής ρήματος περπατάω απαντάται κυρίως με την ειδική εννοια εκείνου που έχει πολλές σεξουαλικές σχέσεις ή γενικότερα εμπειρίες (π.χ. η η κουνιάδα μου είναι περπατημένη γυναίκα και το δείχνει).

Η λόγια μετοχή πεπιεσμένος του ρήματος πιέζομαι έχει επιβιώσει με την ειδική έννοια εκείνου που έγινε με συμπίεση ή είναι υπό πίεση (π.χ. πεπιεσμένος αέρας, πεπιεσμένο χαρτόνι).

Το ρήμα πλειοψηφώ έχει επικρατήσει αντί του παλαιότερου ρήματος πλειονοψηφώ.

Από την παθητική φωνή του ρήματος πλέω χρησιμοποιείται μόνο η ουσιαστικοποιημένη μετοχή το πλεούμενο (π.χ. λόγω της θαλασσοταραχής, όλα τα μικρά πλεούμενα παρέμειναν αραγμένα στο λιμάνι).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com