Φοίβος Πιομπίνος

15/1/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΣΤ΄): περί του υπογράφοντος

       Ένα γλωσσικό παράδοξο που έχει πια με τα χρόνια καθιερωθεί στα διάφορα διοικητικής φύσεως έγγραφα είναι η στερεότυπη έκφραση εγγράφου «ο κάτωθι υπογεγραμμένος», η οποία   τίθεται πάνω από το όνομα εκείνου που βάζει την υπογραφή του. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς προέκυψε η μεσοπαθητικής  φωνής μετοχή υπογεγραμμένος ενώ το ρήμα υπογράφω είναι ενεργητικής φωνής. ΄Αρα θα έπρεπε να γράφεται «ο κάτωθι υπογράφων». Εξάλλου θεωρώ περιττό το επίρρημα κάτωθι. Αφού ο υπογράφων βάζει την υπογραφή του στο τέλος του εγγράφου, εξυπακούεται πως είναι κάτωθι και περιττεύει η επισήμανσή του. Η σκέτη μετοχή υπογράφων/υπογράφουσα αρκεί και περισσεύει.

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com