Φοίβος Πιομπίνος

05/9/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΡΠΗ’): πώς συντάσσεται το ρήμα αφορώ

Η χρήση του του ρήματος αφορώ (+σε), που σημαίνει “έχω σχέση, αναφέρομαι, συνδέομαι με κάποιον ή με κάτι”, είναι λογιότερη και πιο προσεγμένη: το ζήτημα αυτό αφορά στην ίδια την επιβίωση του Ελληνισμού. Το αφορώ στην περίπτωση ετούτη διατηρεί την αρχική του σύνταξη, όταν σήμαινε ό,τι και το αποβλέπω σε ή αποσκοπώ σε. Τώρα που έφτασε να σημαίνει «αναφέρομαι σε», μπορεί και να χρησιμοποιείται και χωρίς το σε, ιδίως με τις προσωπικές αντωνυμίες εμένα, εσένα κ.λπ.: τούτο δεν αφορά εσένα, αφορά εμένα. Η χρήση του ρήματος αυτού χωρίς το σε εμφανίζεται κυρίως στη λιγότερο επίσημη και περισσότερο καθημερινή γλώσσα.
Ας σημειωθεί επιπροσθέτως ότι η φράση ως αναφορά (!), που ακούγεται πολλές φορές αντί του όσον αφορά / καθ’ όσον αφορά / σε ό,τι αφορά, είναι εντελώς εσφαλμένη και οφείλεται σε ακουστική παρανόηση.

Φοίβος Ι. Πιομπίνος piombinos.com