Φοίβος Πιομπίνος

13/6/2016 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (Σ’): τα επίθετα άνομος, έκνομος και παράνομος

     Άνομος χαρακτηρίζεται 1. εκείνος που παραβαίνει τους νόμους, που είναι αντίθετος προς τους νόμους, με άλλα λόγια ο παράνομος και 2. εκείνος που παραβαίνει την ηθική, κυρίως όπως αυτή εκφράζεται από τη θρησκεία, και έχει ως αντίθετο τον ηθικό.

    ‘Εκνομος χαρακτηρίζεται εκείνος που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο (π.χ. έκνομη ενέργεια).

     Παράνομος χαρακτηρίζεται εκείνος που δρα με τρόπο που παραβιάζει τους νόμους (π.χ. παράνομος Τύπος / παράνομη αγοραπωλησία, – απόλυση, – απόφαση, – είσοδος, – ενέργεια, – κατοχή όπλων, – στάθμευση, – σύλληψη, – σχέση / παράνομο κυνήγι, – στοίχημα).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com