Φοίβος Πιομπίνος

05/9/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΛΣΤ): ρήματα ενεργητικής φωνής που έχουν μετοχή παθητικής φωνής

Υπάρχουν ρήματα ενεργητικής αποκλειστικά φωνής που σχηματίζουν μετοχή παθητικής φωνής, όπως π.χ. το ρήμα μαθαίνω που μάς δίνει τη μετοχή μαθημένος (π.χ. δεν είμαι μαθημένος να μου φαίρονται αγενώς), το ρήμα μεθάω/ώ  πού ο αόριστός του  μέθυσα μάς δίνει τη μετοχή μεθυσμένος  (π.χ. κάθε Σάββατο βράδυ επιστρέφει μεθυσμένος σπίτι του), το ρήμα μετανιώνω που ο αόριστός του μετάνιωσα  μάς δίνει τη μετοχή μετανιωμένος (π.χ. ο δολοφόνος δεν έδειχνε μετανιωμένος για την ειδεχθή πράξη του), το ρήμα μπαίνω που ο αόριστός του μπήκα μάς δίνει τη μετοχή μπασμένος (π.χ. είναι για τα καλά μπασμένος στις κρατικές προμήθειες), το ρήμα μπαφιάζω που ο αόριστός του μπάφιασα μάς δίνει τη μετοχή μπαφιασμένος (π.χ. έδειχνε μπαφιασμένος από τη φλυαρία της) και το ρήμα μπουχτίζω  που ο αόριστός  του μάς δίνει τη μετοχή μπουχτισμένος (π.χ. φαινόταν μπουχτισμένος από τη μονοτονία της καθημερινότητάς του).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com