Φοίβος Πιομπίνος

14/3/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΙΒ΄): τα σχεδόν ομόηχα ρήματα παραφράζω και περιφράζω

     Το ρήμα παραφράζω σημαίνει ότι αποδίδω ελεύθερα το νόημα λόγων, κειμένου, ότι το εκφράζω με άλλες λέξεις (π.χ. του άρεσε να παραφράζει τα λόγια του εθνικού μας ποιητή κάνοντας λογοπαίγνια).

      Το ρήμα περιφράζω ή περιφράσσω σημαίνει ότι περιβάλλω μια έκταση με φράχτη, βάζω περίφραγμα (π.χ.  χθες περιέφραξα το οικόπεδο που έχω στην Υπάτη για να μη μου το καταπατήσουν).

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com