Φοίβος Πιομπίνος

12/1/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΕ΄): το επίθετο ζάπλουτος

      Το επίθετο ζάπλουτος χαρακτηρίζει εκείνον που έχει πάρα πολλά λεφτά. Ο εσφαλμένος τύπος ζάμπλουτος υπό τον οποίο συναντάμε συχνά το εν λόγω επίθετο θα πρέπει να είναι προϊόν αναλογίας  προς το συνώνυμο πάμπλουτος και το αντίθετό τους πάμπτωχος.

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com