Φοίβος Πιομπίνος

20/1/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΗ’): οι σχεδόν ομόηχες λέξεις κυκλοφοριακό και κυκλοφορικό

Το επίθετο κυκλοφοριακό σχετίζεται με την κυκλοφορία, την οδική κίνηση πεζών και τροχοφόρων,καθώς και με την κίνηση πλοίων και αεροπλάνων (π.χ. κυκλοφοριακός κόμβος, κυκλοφοριακός φόρτος, κυκλοφοριακή αγωγή, κυκλοφοριακή κίνηση, κυκλοφοριακό χάος, κυκλοφοριακές συνθήκες).

Το επίθετο κυκλοφορικός σχετίζεται με το κυκλοφορικό σύστημα όλων των οργάνων του σώματος (δηλ. των αιμοφόρων και των λεμφικών αγγείων και της καρδιάς), στα οποία συντελείται η κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου (π.χ. κυκλοφορικές διαταραχές, κυκλοφορικά προβλήματα).

Φοίβος Ι. Πιομπίνος piombinos.com