Φοίβος Πιομπίνος

12/5/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΙΓ΄): τι σημαίνει η λέξη «εμβρυωρός»;

       Όπως το δείχνει και η σύνθεση της λέξης αυτής, ο εν λόγω νομικός όρος έχει να κάνει με το έμβρυο. Επί εκατοντάδες χρόνια πίσω, η ηθική προστάτευε το έμβρυο. Ο Ιπποκράτης μάλιστα απαγορεύει στους γιατρούς με τον όρκο που θέσπισε την εκ μέρους τους συνέργεια σε άμβλωση. Το δε Ρωμαϊκό Δίκαιο, ενώ θεωρούσε τους σκλάβους «πράγμα» (res), με το θεσμό «curator ventris» αναγνωρίζει το έμβρυο ως πρόσωπο, και μάλιστα με κληρονομικά δικαιώματα. Αυτός ο λατινικός όρος αναφέρεται ως «εμβρυωρός» στον ελληνικό Αστικό Κώδικα. Σύμφωνα, λοιπόν,  με το εγκυρότατο Ορθογραφικό και ερμηνευτικό λεξικό όλης της ελληνικής γλώσσης του Δημητρίου Β. Δημητράκου, εμβρυωρός είναι «ο εντεταλμένος την επιτήρησιν εγκύου χήρας ή διαζευγμένης προς πρόληψιν αμβλώσεως».

       Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com