Φοίβος Πιομπίνος

07/6/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΤΙΖ΄): οι ομόηχες λέξεις έκκληση και έκλυση

     Η λέξη έκκληση έχει τη σημασία τηςαίτησης (συνήθ.  βοήθειας), του καλέσματος που απευθύνει κανείς σε συγκεκριμένους αποδέκτες για σημαντικό σκοπό (π.χ. η σεισμόπληκτη Αϊτή απηύθυνε έκκληση προς τον ΟΗΕ για την παροχή βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς της χώρας).

     Η λέξη έκλυση σημαίνει: 1. την αποδέσμευση από κάτι, συνήθως από ηθικές δεσμεύσεις, την ηθική χαλάρωση και εκτροπή, τη χαλάρωση των ηθών, τον ηθικό εκπεσμό, την ακολασία, την εξαχρείωση, την ανηθικότητα (π.χ. η έκλυση ηθών) 2. την αποδέσμευση και διάχυση στο περιβάλλον, προκειμένου για ενέργεια, θερμότητας, ραδιενέργειας, χημικών ουσιών κ.λπ.

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος      piombinos.com