Πολιτισμός

26/10/2019 | Category: Πολιτισμός

Γλωσσικά τινα (299): ζωόφιλος ή φιλόζωος;

     Τα επίθετα ζωόφιλος και φιλόζωος ανήκουν σε έναν μικρό αριθμό συνθέτων που εμφανίζουν διπλή μορφή: Θεόφιλος – Φιλόθεος, Θεόδωρος – Δωρόθεος κ.ά.  Κρίνοντας από τη σημασία του συνθέτου φιλόσοφος είναι αυτός που αγαπά τη σοφία, φιλέλληνας εκείνος που αγαπά τους ΄Ελληνες, φιλελεύθερος εκείνος που αγαπά την ελευθερία και ούτω καθ΄ εξής φίλαθλος, φιλαλήθης, φιλανθής, φιλάνθρωπος, φιλάργυρος, φιλεργατικός, φίλεργος, φιλέρημος κ.ά. Επομένως, εφόσον Θεόφιλος είναι αυτός που τον αγαπά ο Θεός και Φιλόθεος εκείνος που αγαπά τον Θεό, αυτός που αγαπά τα ζώα  πρέπει να χαρακτηρίζεται φιλόζωος, και όχι ζωόφιλος.

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com