Φοίβος Πιομπίνος

03/6/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΟ’): οι λέξεις τραγούδημα και τραγούδι

Το τραγούδημα ή τραγούδισμα είναι η πράξη του τραγουδώ. Το τραγούδι είναι το αποτέλεσμα του τραγουδήματος.
Φοίβος Ι. Πιομπίνος piombinos.com