Φοίβος Πιομπίνος

09/11/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΜΓ’): τα ρήματα σε –ίζω

Τα ρήματα που λήγουν σε –ίζω γράφονται μες –ι- (αρχίζω, βαδίζω, γυρίζω, διορίζω, ερίζω, ζαλίζω, ηρεμίζω, θερίζω, ιριδίζω, καπνίζω, λαμπυρίζω, μουρμουρίζω, νοτίζω, ξαφρίζω, ονειδίζω, ποτίζω, ρυθμίζω, σατιρίζω, χωρίζω κ.ά.). Εξαιρούνται και γράφονται με –ει-, –οι-, –υ– και –η- τα ρήματα: δανείζω (<δάνειο), αθροίζω, δακρύζω (<δάκρυ), αναβρύζω/αναβλύζω (<βρύω)· τα αρχαία ηχομιμητικά με –υ– που αποτελούν εκφραστικούς σχηματισμούς: γογγύζω, (υπο)τονθορύζω (=μουρμουρίζω), κελαρύζω, ολολύζω (=θρηνώ γοερά)· κατακλύζω, σφύζω, πήζω, πρήζω, μπήζω, χρήζει.
Προκειμένου για το ρήμα αντικρίζω, μολονότι η παραγωγή από το επίρρημα αντίκρυ θα δικαιολογούσε γραφή αντικρύζω (που είναι άλλωστε και η παλαιότερη γραφή της λέξης), εντούτοις η λέξη επικράτησε να απλογραφείται με –ι-.

Φοίβος Ι. Πιομπίνος piombinos.com