Φοίβος Πιομπίνος

06/11/2015 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Περί της Αραχωσίας

Μια άλλη από τις χώρες της αλεξανδρινής εποχής, για την οποία γίνεται λόγος στην εξιστόρηση της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν η Αραχωσία. Η Αραχωσία ήταν σατραπεία της Περσικής αυτοκρατορίας (με την ονομασία Χρβουτ), η οποία πέρασε στην εξουσία των Μακεδόνων. Ο κύριος ποταμός της χώρας αυτής ονομαζόταν Αραχωτός. Η γεωγραφική της τοποθεσία αντιστοιχεί στο σημερινό Αφγανιστάν, περίπου στην περιοχή του σημερινού Χελμάντ. Η Αλεξάνδρεια της Αραχωσίας, που ιδρύθηκε το 330 π.Χ., αντιστοιχεί στο σημερινό  Κανταχάρ. Η Αραχωσία συνόρευε δυτικά με τη Δραγγιανή, βόρεια με τους Παροπαμισάδες (Γανδάρα), ανατολικά με  μέρος της βόρειας Ινδίας και νότια με τη Γεδρωσία. Η Αραχωσία ενώθηκε με τη Γεδρωσία υπό τον Μακεδόνα Μένωνα, με την επιμέλεια του οποίου κτίστηκε η εν Αραχωτοίς Αλεξάνδρεια (το σημερινό Κανταχάρ).  Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., η Αραχωσία και η Γεδρωσία  τελούσαν υπό τη σατραπεία  του Σιβύρτιου.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com