Φοίβος Πιομπίνος

17/11/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Περί της Φώτισης

     Η Φώτιση αναφέρεται στο φωτισμό που δέχεται  ο άνθρωπος  από θεία χάρη, ώστε να αποκτά επίγνωση του ορθού και του πρέποντος καθώς ελευθερώνεται από τα σκοτάδια της πλάνης. Η Φώτιση δεν αποτελεί, αντίθετα προς τα ειωθότα,  πολύ υψηλή κατάσταση του ανθρώπου στην πνευματική πορεία. Ο φωτισμένος άνθρωπος δεν γίνεται αυτομάτως τέλειος, αφού με τη Φώτιση απλώς  ανέρχεται σε χαμηλό σκαλοπάτι της κλίμακας που οδηγεί στη θέωση. Γι’ αυτό δεν πρέπει οι άλλοι να εκπλήσσονται με τα ελαττώματα του φωτισμένου και να τον κατακρίνουν αφού τα ελαττώματά του φανερώνονται ακριβώς λόγω του φωτισμού που έλαβε. Είναι το ίδιο όπως όταν μπαίνουμε σέ ένα ολοσκότεινο δωμάτιο και ανάβοντας το φως βλέπουμε τα διάφορα έπιπλα και αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό. Το δωμάτιο δεν αλλάζει διόλου φωτιζόμενο, παραμένει το ίδιο όπως κι όταν ήταν σκοτεινό, εμείς όμως τώρα το γνωρίζουμε και μπορούμε να το διευθετήσουμε κατά το δοκούν. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο φωτισμένος γνωρίζει πια τα ελαττώματά του και επομένως μπορεί να τα αντιμετωπίσει ώστε να τα μετατρέψει με πνευματικό αγώνα σε αρετές.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com