Φοίβος Πιομπίνος

10/3/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιοι ήταν οι αδελφοί Νικόλαος και Σπυρίδων Σπηλιωτόπουλοι;

Οι εγκατεστημένοι στην ΄Υδρα αδελφοί Νικόλαος και Σπυρίδων Σπηλιωτόπουλοι μυήθηκαν στη Φιλική Εταιρεία από τον Αναγνωσταρά κι έπειτα απήλθαν στη Δημητσάνα από όπου κατάγονταν. Εδώ διέθεσαν την τεράστια περιουσία τους   για την ανοικοδόμηση των πυριτιδόμυλων του μητροπολίτη Ανανία. Με τη συνδρομή των φιλικών και  ίδιαις δαπάναις  μετέτρεψαν τους υδρόμυλους σε πυριτιδόμυλους, ώστε τον Φεβρουάριο 1821 εργάζονταν πυρετωδώς πέντε πυριτιδόμυλοι και μέχρι το τέλος της χρονιάς δεκατέσσερις. Οι δύο αδελφοί προσέφεραν μόνο στην Πελοπόννησο 13.106  οκάδες πυρίτιδας και 805.000 περίπου φυσίγγια, έχοντας μεταβάλει, κατά τον ιστορικό, την περιουσία τους σε «νάτριον και θείον».

      Τον Μάρτιο 1821 ο Νικόλαος συνέστησε μαζί με τον Παπαφλέσσα στο ΄Αργος την επαναστατική διοίκηση υπό το όνομα Καγκελλαρία, εκγύμνασε Αργείους σε τακτική πολέμου και συμμετείχε στην πολιορκία του Ναυπλίου. Στις 16 Απριλίου εξήγειρε την ΄Υδρα μαζί με τον Αντώνιο Οικονόμου κι ύστερα επανήλθε στο ΄Αργος και συμμετείχε στην Α΄ Εθνική Συνέλευση των Καλτεζών. Πέθανε τον Ιούλιο 1828 στο Ναύπλιο.

      Ο αδελφός του Σπυρίδων στρατολόγησε Δημητσανίτες και υπηρέτησε υπό τις διαταγές του Κολοκοτρώνη ως υπασπιστής του. Διετέλεσε πληρεξούσιος του Ναυπλίου κατά την Γ΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου και της Προνοίας το 1832. Το 1828, όντας δημογέροντας του Ναυπλίου, κλείστηκε ως αντίπαλος του Καποδίστρια στο Μπούρτζι, από όπου δραπέτευσε στην ΄Υδρα.  Πέθανε τον Αύγουστο 1841 στο Ναύπλιο.

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος     piombinos.com